Om smartpant

En altfor stor andel av flasker og bokser som blir konsumert ute blir kastet med restavfall og dermed ikke høyverdig resirkulert. Dette ikke er på grunn av mangel på vilje hos forbrukeren, men mangel på løsninger ved resirkuleringsstasjoner og søppelkasser.

Denne mangelen har bidratt til å skape en kultur hvor vi uten videre kaster pant i søppelkasser — resultatet er at noen mennesker må rote gjennom søpla for å hente den. Vi ønsker å legge til rette for en mer verdig hverdag for alle. Vår ambisjon er å tilrettelegge slik at alt blir pantet, overalt.

Panterøret tilpasses alle søppelkasser, er enkelt å montere og leveres i alle RAL-farger Interessert? Kontakt oss

Bakgrunn

Gjenvinning av aluminumsbokser, plast- og glassflasker krever kun en brøkdel av energien som kreves for å lage nye. Materialene kan dessuten gjenvinnes om og om igjen, uten å tape seg mye i verdi. Men skjebnen blir fort en annen straks flaskene havner i en søppeldunk. Da er sannsynligheten stor for at de ender opp på søppelfyllinger sammen med annet avfall, og resirkuleringssirkelen – som i teorien er evig – blir brutt. 

Smartpant pantestasjoner kan være med på å løse dette problemet i første ledd, ved å hindre flaskene fra å ende opp i søppeldunken. 

Systemet gjør seg samtidig nytte av byenes egne, uregulerte pantemønster. Ved å gi byens flaskesamlere enklere tilgang til tomflaskene vil man i praksis forenkle og forbedre et allerede utbredt og etablert resirkuleringssystem.

Infinitum Miljøagentene Seed